1. Zamówienia na rowerek biegowy Mini Run oraz rowerek biegowy Rocket Run (produkty) złożone w okresie od 8.06.2020 r. do 30.06.2020 r. (okres promocji) zostaną objęte promocyjnymi warunkami z obniżeniem ich ceny o 20 % zgodnie z informacją na stronie sklepu internetowego Tabou (cena promocyjna).
  2. Zamówienia na Produkty w okresie promocji zostaną też automatycznie uzupełnione o gadżet promocyjny. Gadżet promocyjny dla danego tygodnia okresu promocji określa informacja na stronie sklepu internetowego, publikowana w czasie złożenia zamówienia.
  3. Gadżet promocyjny zostanie dodany do zamówienia Produktu bez wpływu na sumaryczną wartość zamówienia; wartość gadżetu promocyjnego zostanie określona w rachunku na 1 zł netto i pomniejszy odpowiednio cenę promocyjną zamówionego Produktu.
  4. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży danego Produktu zgodnie z warunkami sprzedaży, odstąpienie takie obejmować będzie także gadżet promocyjny, który podlega zwrotowi na takich samych warunkach jak zwrot Produktu. Gadżety promocyjne nie są objęte gwarancją na Produkt. Rękojmia za wady gadżetu promocyjnego zostaje wyłączona, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów o ochronie praw konsumentów.
  5. W pozostałym zakresie do warunków sprzedaży promocyjnej zastosowanie ma regulamin sklepu internetowego Tabou.